مهره های گردنی CS

آمادگی

اشیاء فلزی یا پلاستیکی ضخیم مانند گردنبند، موگیر، گوشواره و دندان مصنوعی قابل برداشتن را خارج کنید.

وضعیت بیمار روی تخت

تاقباز، سر بیمار به سمت گانتری و در هدرست ثابت باشد و دستها کشیده در طرفین بدن، شانه ها به پایین رانده شود.

cs ct pt position

پوزیشن بیمار برای سی تی اسکن مهره های گردنی

محدوده اسکن

برای تمام ۷ مهره باید از بخش پایینی جمجمه (Skull base) تا انتهای مهره اول توراسیک امتداد یابد.

cs ct scan coverage

محدوده اسکن مهره های گردنی

پارامترهای اسکن هلیکال برای اسکنر ۱۶ برشه به صورت پیشنهادی

پارامتر (Scanner settings) مقدار
ولتاژ تیوب (kV) ۱۲۰ و دربیماران چاق ۱۴۰
زمان گردش گانتری (s) کمتر از ۱ ثانیه
شدت جریان (mAs) ۱۲۰-۳۶۰ (Auto mA)
پیچ ۰٫۸-۱٫۲
کولیماسیون (rows x thickness) ۱۶x0.75
ضخامت بازسازیها (mm) برای بازآراییها: ۰٫۷۵ یا ۱
اینتروال بازسازیها (mm) برای بازآراییها: ۰٫۵

تصاویر هم با فیلتر استاندارد و هم با فیلتر شارپ (Bone+) بازسازی شوند. بنابراین در مجموع ۲ سری تصویر با دو فیلتر مذکور بازسازی خواهند شد. این دو سری تصاویر فقط برای بازآراییها (MPR) مناسبند و نباید به سیستم آرشیو (PACS) ارسال گردند. در صورتی که فرایند بازآرایی (Reformation) روی یک ورک استیشن جداگانه انجام می شود این تصاویر ظریف و همپوشان باید به آن سامانه ارسال گردد. پس از اتمام فرایند بازآرایی تصاویر حاصل از MPR را برای نمایش و ارائه به رادیولوژیست روی فیلم یا سی دی یا PACS انتقال دهید. در صورت وجود ایمپلنتهای فلزی بازسازی با “الگوریتم کاهش آرتیفکت فلزی” یا MAR نیز صورت بگیرد.

بازآرایی (Multiplanar Reformations)

توصیه می شود تصاویر آگزیالی که برای ارائه به پزشک ذخیره می گردد از روی یک نمای ساجیتال و به موازات فضای دیسک بین مهره ای رفورمت گردد. در نمای کرونال خطوط بازآرایی عمود بر محور فقرات گردنی باشد. در اکثر موارد ضخامت و اینتروال تصاویر ۲ میلیمتر باشد کافی است.

axial reformat cervical spine

بچ یا دسته تصاویر بازآرایی به اندازه ای زاویه داده می شود که خطوط رفورمت از فضای دیسک بین مهره ای بگذرد.

برای رفورمت تصاویر در صفحه ساجیتال از یک نمای کرونال استفاده کنید و همین طور برای رفورمت تصاویر در صفحه کرونال از یک نمای ساجیتال میانی استفاده کنید و بچ تصاویر را به اندازه ای زاویه دهید که با امتداد فقرات گردنی از بالا تا پایین همسو باشد. در اکثر موارد ضخامت و اینتروال تصاویر ۲ تا ۳ میلیمتر باشد کافی است.

cor and sag reformation of cs1

بازآرایی تصاویر ساجیتال و کرونال در فرایند MPR.

cs cor and sag reformat on axial image